Хладилни камери

“Тео-Макс” ООД предлага цялостно изграждане на хладилни камери. Това включва първоначален оглед на помещението и изготвяне на идеен проект за бъдещата камера, доставка и монтаж на термоизолационни панели, антибактериални лайстни, хладилни врати, хладилна автоматика и агрегати.