Енергоспестяващи вентилатори

Efektivni vent

Енергоспестяващите вентилатори намаляват консумацията на електрическа енергия с до четири пъти. Изразено на годишна база, спестените финансови средства си струват инвестицията!